Adhezja

Adhäsion (von lateinisch: adhaerere – anhängen) beschreibt die Haftung auf Molekülebene im Bereich von Phasengrenzen. Adhäsionskräfte, also die Kräfte zwischen zwei Teilchen, bewirken zum Beispiel das Haften von Wassertropfen an Oberflächen von Glasscheiben oder auch Pflanzenblüten.

Jak powstaje adhezja?

  • Istnieją różne teorie dotyczące zjawiska adhezji. Dla metali relewantne są
  • Adhezja mechaniczna
  • Adhezja właściwa

Teoria adhezji mechanicznej to najstarsza spośród teorii dotyczących adhezji. Opisuje ona efekt zakotwiczenia (np. drewno-klej) powierzchni z mikroskopijnie małymi porami lub zagłębieniami. Teoria adhezji właściwej opisuje przyleganie pomiędzy ciałami stałymi o gładkich powierzchniach.Istnieje teoria polaryzacyjna (adhezja na skutek dwubiegunowego charakteru molekuł), teoria elektrostatyczna (elektryczna podwójna warstwa jako przyczyna sił adhezji), teoria dyfuzyjna (ruchy Browna jako przyczyna procesów dyfuzji) oraz teoria adsorpcji i zwilżania (termodynamiczne ujęcie efektów powierzchni granicznych).

 

Hartowanie stali nierdzewnej w celu ochrony przed adhezją

Metoda BORINOX® ma tę wielką zaletę, że zachowane zostają właściwości materiałów nierdzewnych, jednocześnie przedłuża się ich żywotność. Nie ma potrzeby zastępowania stosowanych materiałów innymi.BORINOX® wytwarza w brzegowym obszarze elementów konstrukcyjnych strefę odporną na mechaniczne zużycie, która eliminuje jednocześnie zjawisko zatarcia. Na przykład połączenia nakrętek ze śrubami funkcjonują niezawodnie, nie ulegają zatarciu i można je ponownie rozłączać. Metalicznie uszczelniające zawory kulowe ze stali austenitycznej, jak na przykład 1.4301, 1.4401, 1.4404 lub stopy oparte na niklu, jak Inconel® 718, pozwalają uruchamiać się niezawodnie przez długi czas. BORINOX® zwiększa tym samym bezpieczeństwo eksploatacyjne zespołów mających znaczenie dla zespołów związanych z bezpieczeństwem.

Te materiały można hartować metodą BORINOX® Metodą BORINOX® można hartować wiele różnych stali szlachetnych, podnosząc jednocześnie ich odporność. Są to na przykład stale austenityczne, stale duplex, stale  nierdzewne utwardzane wydzieleniowo (PH), stale martenzytyczne, ferrytyczne oraz stopy na bazie niklu. Dalsze informacje o materiałach, które można poddawać obróbce metodą BORINOX®, można znaleźć tu