Budowie maszyn

Obszary zastosowania hartowanych stali nierdzewnych w budowie maszyn
Branża budowy maszyn konstruuje coraz to nowe instalacje przemysłowe. W nowoczesnych społeczeństwach wzrost produktywności osiąga się w dużym stopniu dzięki ciągłemu udoskonalaniu już istniejących i opracowywaniu nowych konstrukcji. Nowoczesne technologie i otoczenie pracy wymagają nowych rozwiązań w zakresie budowy maszyn.

Budowie maszyn

Jednak niektóre wymagania, jakie stawiane są maszynom wysokiej jakości, zawsze pozostają niezmienne. Jednym z takich wymogów jest ochrona przed mechanicznym zużyciem i długa żywotność stosowanych części. W szeroko pojętej budowie maszyn istnieje wiele części, które muszą być odporne na procesy korozji. Przy tym bardzo duże znaczenie mają także odporność na zużycie ścierne, kawitację oraz na zatarcie. W wielu sytuacjach stosowane materiały muszą być odporne na szczytowe wartości obciążenia i jego zmiany.Przed korozją chroni stosowanie stali nierdzewnej. Popularne gatunki stali nierdzewnej jak 1.4301 (AISI 304) charakteryzuje jednak niska twardość, w efekcie czego bardzo szybko zużywają się mechanicznie w zastosowaniach wymagających zwiększonej trwałości.Na poprawę tej wady pozwala technologia BORINOX®, jest to metoda firmy BorTec do hartowania wielu gatunków stali nierdzewnych.Poniżej przedstawiamy często stosowane części i prezentujemy możliwość ich obróbki, co pozwala na produkowanie wyrobów o przedłużonej żywotności i większej wartości.

W jakich obszarach można stosować BORINOX®?

Zasadniczo możliwe jest hartowanie stali nierdzewnych we wszystkich dziedzinach produkcji maszyn.Częstymi obszarami stosowania są technika armatury oraz branża samochodowa. Ponadto wszystkie obszary zastosowania, w których części składowe mają kontakt z kwaśnymi oraz sprzyjającymi korozji mediami. Tu podajemy przykłady pochodzące z techniki mocowania, instalacji mieszających, instalacji do napełniania i dozowania, techniki produkcji żywności i techniki medycznej. BORINOX® także znajduje techniczne zastosowanie w elektrowniach.

 

 

 

Zalety metody BORINOX® polegają na zachowaniu korzystnych właściwości do tej pory używanych materiałów. Nie ma potrzeby zastępowania stosowanych materiałów innymi. Jeżeli trwałość eksploatacyjna zastosowanej części jest ograniczona przez adhezję, triboutlenianie, zużycie erozyjne lub kawitację, to istnieją dobre przesłanki do tego, że można ją znacząco przedłużyć przez zahartowanie stosowanego gatunku stali metodą BORINOX®.

Te materiały można hartować metodą BORINOX®

W budowie maszyn wykorzystuje się liczne materiały i tworzywa. Spośród stali nierdzewnych można poddać obróbce w technologii BORINOX® szeroką paletę tworzyw.Są to na przykład stale austenityczne, stale ferrytyczno-austenityczne (duplex), stale nierdzewne utwardzane wydzieleniowo (PH), stale martenzytyczne, ferrytyczne oraz stopy na bazie niklu. Więcej informacji podajemy tu.