Odporność na abrazję (ścieranie)

Abrazja to jedna z czterech różnych form zużycia. Obok zużycia abrazyjnego istnieje zużycie adhezyjne, zmęczenie powierzchniowe i triboutlenianie. Inne pojęcia określające abrazyjne zużycie to zużycie ścierne lub erozyjne.

Odporność na abrazję (ścieranie)

Co to jest zużycie abrazyjne?

Zużycie abrazyjne opisuje utratę materiału na skutek tarcia lub szlifowania. Zużycie to jest najczęściej powodowane przez obce drobiny, które dostają się pomiędzy poruszające się elementy. Ta cecha odróżnia to zużycie od zużycia adhezyjnego, w którym do zatarcia dochodzi bez wpływu ciał obcych. Obok obecności ciał obcych, do abrazyjnego zużycia może się także przyczynić duża chropowatość powierzchni. Abrazyjnemu zużyciu można profilaktycznie zapobiegać stosując odpowiednie techniki filtrowania. W wielu obszarach zastosowań sposób jest jednak bardzo ograniczony lub wręcz niemożliwy do zastosowania. W zależności od rodzaju konstrukcji trudno uniknąć ciał obcych, np. resztek spalania w silnikach. Jeżeli ciał obcych nie można usunąć całkowicie, to zwiększenie odporności poruszających się elementów na ścieranie jest właściwą metodą zmniejszenia zużycia. Abrazyjne zużycie jest problemem w wielu obszarach zastosowań. Jest ono przyczyną uszkodzeń kół zębatych, elementów pomp i rurociągów, części silników i elementów przegubów.

Zwiększenie odporności na ścieranie

Aby zapobiegać abrazyjnemu zużyciu, próbuje się zwiększyć twardość i wytrzymałość części ocierających się o siebie. Mówimy wówczas o podwyższonej odporności na ścieranie. Jednym z rozwiązań jest tu hartowanie stali nierdzewnych. W wielu obszarach stosowania, na przykład w rurociągach w przemyśle spożywczym, konieczne jest także zapewnienie odpowiedniej odporności stali na korozję. Zwykłe metody i technologie zazwyczaj nie są w stanie tego zapewnić tego warunku. Podnoszą one co prawda odporność na ścieranie, ale kosztem odporności na korozję. I tu wkracza metoda BORINOX®. Technologia ta pozwala na uzyskanie do 5 razy twardszej powierzchni, co powoduje znaczny wzrost odporności na ścieranie względem ciał obcych. Pomimo tego, tak obrobiona stal utrzymuje swoje właściwości tak potrzebne w wielu obszarach stosowania jak na przykład odporność na korozję. Technologia BORINOX® nadaje się zatem szczególnie do hartowania specjalnych stali stopowych i stali nierdzewnych.