technikach armatury

Możliwości stosowania hartowanych stali nierdzewnych w technikach armatury
W technice armatury, w wielu obszarach zastosowania, stawiane są wysokie wymagania w zakresie odporności na korozję. Z tego powodu stal nierdzewna bardzo często znajduje zastosowanie w technice armatury. Wiele spośród stosowanych materiałów, jak na przykład gatunek 1.4301, charakteryzuje się jednak mierną twardością i wynikającymi z niej cechami dotyczącymi ochrony przed ścieraniem, erozją, kawitacją i zatarciem.

Technikach Armatury

Możliwość skompensowania tych wad zastosowanych materiałów bez utraty ochrony przed korozją daje hartowanie metodą BORINOX®. Umożliwia ona hartowanie armatury i jej części bez zmniejszania odporności na korozję.Poniżej prezentujemy niektóre produkty, które można uszlachetnić przez obróbkę metodą BORINOX®, uzyskując dłuższą żywotność i większą niezawodność.

Hartowanie stali nierdzewnych na części do zaworów

Zawory to najbardziej typowe produkty techniki armatury, które często podlegają mechanicznemu zużyciu. Zawory wpustowe i spustowe są poddawane dużym obciążeniom mechanicznym, często połączonym z dodatkowym oddziaływaniem termicznym i chemicznym. W zależności od obszaru zastosowania, bardzo wysokie są także wymagania dotyczące ochrony przed korozją. Armatura używana na morzach musi być także odporna na oddziaływanie chlorków, których nie sposób uniknąć w morskiej atmosferze. Zawarte w morskiej wodzie jony chlorków atakują pasywacyjne warstwy stali, sprzyjając w ten sposób procesom korozji.Oprócz wysokich wymagań w zakresie ochrony przed korozją, częstą przyczyną mechanicznego zużycia jest zjawisko kawitacji. Tu hartowanie stosowanej stali nierdzewnej pozwala uniknąć uszkodzeń powodowanych przez implodujące pęcherze powietrza.

Inne produkty i obszary zastosowania w technice armatury

Dalsze produkty, które są często hartowane metodą BORINOX®, to na przykład kulki zaworów, metalowe uszczelki i współpracujące ze sobą pary elementów ślizgowych, płyty zasuw, korpusy pomp, wirniki, statory i aktuatory. Ze względu na małą twardość stosowanych stali nierdzewnych, wszystkie produkty są szczególnie podatne na zużycie przez ścieranie, kawitację i zatarcie.

Te materiały można hartować metodą BORINOX®

W technice armatury często stosowane są gatunki stali austenitycznej i ferrytyczno-austenitycznej (duplex). Szczególnie chętnie znajdują zastosowanie gatunki 1.4301 (AISI 304), 1.4304, 1.4571 (AISI 316Ti), 1.4401 (AISI 316L), 1.4404 (AISI 316) i 1.4462 (AISI 318LN). Te i inne gatunki nadają się szczególnie do uszlachetniania metodą BORINOX®. BORINOX® zwiększa twardość i tym samym odporność na mechaniczne zużycie, nie zmniejszając przy tym istniejącej ochrony antykorozyjnej.Korzyści wynikające z obróbki metodą BORINOX® polegają na utrzymaniu korzystnych właściwości stosowanych stali, przy jednoczesnym, znacznym zwiększeniu twardości. Odporność na korozję stosowanych w technice armatury materiałów nie ulega zmniejszeniu. Przy tym BORINOX® chroni idealnie przed zużyciem ściernym, zatarciem, erozją i kawitacją.