Wytrzymałość zmęczeniowa

Wytrzymałość zmęczeniowa Materiałoznawstwo określa wytrzymałość zmęczeniową jako granicę obciążenia, do której materiał można, teoretycznie nieskończenie wiele razy, poddawać zmiennemu obciążeniu bez jego uszkodzenia. W praktyce mówi się o wytrzymałości eksploatacyjnej, ponieważ wiele materiałów, w tym także gatunki stali o dużej wytrzymałości przy bardzo dużych ilościach wibracji wykazują, nawet przy małych obciążeniach, ograniczenie wytrzymałości.

Wytrzymałość zmęczeniowa

Oprócz ilości zmian cykli obciążenia decydujące znaczenie ma także ich rodzaj. Tu rozróżniamy ściskanie, rozciąganie, zginanie i skręcanie. Różne rodzaje wibracji lub ich złożenia mogą jeszcze bardziej ograniczyć żywotność materiałów. Przy obciążeniach znacznie przekraczających wytrzymałość zmęczeniową, należy się liczyć z szybkim uszkodzeniem materiału lub złomem.

Jak można zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową?

Wymagania wobec wytrzymałości zmęczeniowej wynikają z konstrukcji. W konstrukcjach, w której oddziaływanie efektu karbu na dane elementy jest małe, nie ma wysokich wymagań co do wytrzymałości zmęczeniowej zastosowanych materiałów. Jednak zmiana konstrukcji nie zawsze jest możliwa. Ogólną możliwość zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej daje hartowanie powierzchniowe. Jeżeli stosuje się specjalne stale stopowe lub stale nierdzewne, to można wykorzystać metodę BORINOX®. Ta oparta na gazie, niskociśnieniowa metoda zwiększa wytrzymałość zmęczeniowa przez zwiększenie nawet do 5 razy twardości powierzchniowej. Przy tym poddana obróbce, specjalna stal stopowa nie traci swoich właściwości jak na przykład ochrony przeciwkorozyjnej.