Zatarcia

W odniesieniu do materiałów metalicznych zatarcie oznacza proces łączenia się dwóch obrabianych detali w temperaturze pokojowej. Siła połączenia jest przy tym częściowo bardzo zbliżona do „normalnego” zgrzewania, połączenie jest trwałe i najczęściej można je ponownie rozłączyć tylko uszkadzając połączone detale.

Co dzieje się podczas zatarcia?

Zatarcia

Produkty ze stali nierdzewnej mogą połączyć się ze sobą pod dużym naciskiem. Przez nacisk dochodzi do zatarcia obu materiałów. Warunkiem dla tego zjawiska jest plastyczność materiałów, tworzywa odkształcają się trwale pod wpływem wywieranych sił (w odróżnieniu od materiałów elastycznych i kruchych). W przypadku zatarcia materiały, np. sparowane elementy ze stopowej stali specjalnej, łączą się ze sobą. Przyczyną zatarcia jest duża siła przyciągania pomiędzy dwoma tworzywami połączona z bardzo płaskimi powierzchniami. W takich warunkach bardzo dużo atomów metali na powierzchniach granicznych dotyka się ze sobą, z czego wynika duża siła przyciągania. Przypadek ten zachodzi szczególnie przy ciałach o bardzo podobnym składzie materiałowym.

Sposoby rozwiązania problemu zatarcia

1455903886W zależności od obszaru zastosowania możliwe są różne rozwiązania. Zatarciu można zapobiec przez określoną kombinację materiałów. Przykładem mogą tu być materiały z brązu i stali. Często stosuje się także smary, które zapobiegają zatarciu pod naciskiem. Nie zawsze jednak można dobierać odpowiednie pary materiałów, które wykluczą możliwość zatarcia. Smary natomiast są często niekompatybilne z elastomerami, mogą one np. uszkodzić uszczelki.Przy stosowaniu specjalnych stali stopowych lub stali nierdzewnych metoda BORINOX® nadaje się do hartowania stali nierdzewnych. Pozwala ona zmniejszyć podatność specjalnych stali stopowych na zatarcie. Jest ona szczególnie przydatna, gdy nie można zrezygnować z korzystnych właściwości specjalnych stali stopowych.