Stal austenityczna

Nazwa stali austenitycznej pochodzi od pojęcia austenit, składnika strukturalnego stali, który został tak nazwany na cześć brytyjskiego metalurga, sir Williama Chandlera Roberts-Austen (1843-1902).
Stale austenityczne to stale zawierające powyżej 8 % domieszki niklu, charakteryzuje je sześcienna, ściennie centrowana struktura kryształu. Oprócz stali ferrytycznych i martenzytycznych, stale te należą do grupy nierdzewnych stali (stopowych) i charakteryzują się szczególnie dobrym połączeniem właściwości mechanicznych i stabilności korozyjnej. Dzięki tym właściwościom stale austenityczne znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące stabilności korozyjnej.Do grupy stali austenitycznych zalicza się na przykład następujące gatunki 1.4301 (X5CrNi18-10, AISI 304), 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2, AISI 316), 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2, AISI 316L), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2, AISI 316 Ti).

Stal austenityczna

Właściwości stali austenitycznych

Grupa austenitycznych stali nierdzewnych ma tę zaletę, że wykazują one wysoką odporność na agresywne warunki otoczenia, w szczególności na media wywołujące korozję. Austenityczna siatka krystaliczna i związana z nią duża podatność na formowanie, skutkuje doskonałą ciągliwością, także w niskich temperaturach pracy. Dobra ciągliwość powoduje jednak złą skrawalność materiału.

Stale austenityczne o wysokim udziale niklu mają następujące właściwości

  •  Podwyższona stabilność korozyjna względem stali chromowych o niskiej zawartości niklu (w szczególności korozja naprężeniowa)
  •  Stale austenityczne są w dużym stopniu niemagnetyczne (nie są ferromagnetyczne)
  •  Niska granica plastyczności (200–300 N/mm²) • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie (700–1300 N/mm²)Wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej (16,0 × 10−6 K−1 dla stali 1.4301)
  •  Gęstość 1.4301 (V2A, AISI 304): 7,9 g/cm3, 1.4401 (V4A, AISI 316L): 8,0 g/cm3
  •  Nie można hartować konwencjonalnymi metodami obróbki cieplnej
  • Dobra spawalność

Stale nierdzewne posiadają właściwości, które są wymagane w technice medycznej i dentystycznej, w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym i chemicznym.Ich stosunkowo mała twardość i tendencja do zatarć to czynniki, które w wielu wypadkach ograniczają ich możliwe zastosowanie. Te braki można usunąć przez hartowanie metodą BORINOX®.

Jak hartowanie stali stopowych może poprawić właściwości stali austenitycznych?

Korzystne właściwości stali zawierających domieszkę niklu można poprawić korzystając z metody BORINOX®, nie pogarszając jednocześnie odporności na korozję. Na to nie pozwalają zazwyczaj standardowe metody hartowania.I tak można na przykład zwiększyć twardość powierzchniową stali nie poddanej obróbce cieplnej z około 200 HV do ponad 1300 HV. Pomimo tak znacznego zwiększenia powierzchniowej twardości, metoda BORINOX® nie wpływa negatywnie na odporność na korozję. Olbrzymi wzrost twardości powierzchniowej zapobiega ponadto skutecznie występowaniu mechanicznego zużycia przez ścieranie, zużycia kawitacyjnego oraz zatarciom współpracujących ze sobą elementów wykonanych ze stali nierdzewnych. Wytworzona powłoka dyfuzyjna jest ciemna i nie wykazuje tendencji do odpadania typowych dla powlekania metodą PVD, chromowania, niklowania i termicznego natrysku.Dalsze informacje o tworzywach, które można poddawać obróbce metodą BORINOX® podanotutaj.