Stale typu duplex

Pojęciem duplex (łac. dla “podwójna”) oznacza się stale, które posiadają dwufazową budowę siatki krystalicznej, składającej się z ferrytu i austenitu. Charakterystyczna dla tej struktury jest macierz ferrytowa i wyspy austenitu. Pozytywne właściwości gatunków stali duplex są największe przy zrównoważonym stosunku udziałów ferrytu do austenitu. Łączą one w sobie właściwości gatunków stali chromowej i stali chromowo-niklowej. Są one bardziej wytrzymałe niż stale chromowo-niklowe, ale dzięki wyższej ciągliwości są znakowane jako typowe stale chromowe.

Stale typu duplex

Właściwości składników stopowych stali typu duplex

Chrom odpowiada za antykorozyjne właściwości stali duplex. Chrom tworzy ferryt, a zatem nadaje się do przyspieszania tworzenia przestrzennie centrycznych siatek krystalicznych. Także nikiel tworzy austenit i poszerza profil odporności na korozję. Odporność na korozję można zwiększyć jeszcze bardziej przez dodanie molibdenu, molibden podnosi szczególnie odporność na korozję wżerową. Także azot zwiększa pozytywne właściwości antykorozyjne. Oprócz podwyższonej ochrony przed korozją wżerową, maleje także prawdopodobieństwo korozji szczelinowej. Ponadto azot zwiększa wytrzymałość stali duplex.

Jakie gatunki stali duplex istnieją?

Stale typu duplex spełniają wysokie wymagania. Generalnie rozróżnia się trzy gatunki stali typu duplex: Duplex standardowy to najczęściej stosowana odmiana. Najczęściej stosowanym przedstawicielem tego gatunku stali jest stal o numerze materiału 1.4462. Standardowa stal typu duplex ma wielostronne zastosowanie przede wszystkim wtedy, gdy potrzebna jest zarówno odporność na korozję jak i wytrzymałość. Stale zaliczane do standardowego duplexu zawierają ponad 20% chromu, ok. 5% niklu i ok. 3% molibdenu. Prostsza odmiana to Mager-Duplex (międzynarodowo znana pod pojęciem lean duplex), dostępne w tej grupie gatunki stali to 1.4482, 1.4162, 1.4062, 1.4362 i 1.4655. W porównaniu ze standard duplex odmiana lean duplex posiada mniejsze udziały niklu i molibdenu. W efekcie uzyskuje się mniejsze koszty materiałowe. Dodatkowo stale lean duplex wykazują większą tolerancję na rozciąganie. Stale lean duplex znajdują zastosowanie między innymi w budownictwie, gdzie pozwalają one na zmniejszenie ciężaru konstrukcji. Trzecią odmiana są stale rodzaju super duplex. Odznaczają się one szczególnie wysoką odpornością na korozję i wysoką wytrzymałością. Najbardziej popularni przedstawiciele tej grupy to stal 1.4410, oraz stale 1.4501, 1.4507 i 1.4477. Stale super duplex nadają się do obszarów zastosowań o wysokich wymaganiach, na przykład w instalacjach do odsalania morskiej wody lub w budowie tankowców chemicznych. W porównaniu ze stalami standard duplex gatunki super duplex posiadają podwyższoną zwartość chromu (o 25%), niklu (do 8%) oraz molibdenu (do 4%). Metody obróbki cieplnej powodują często w stalach typu duplex problemy w utrzymaniu właściwości dotyczących ochrony przed korozją i twardości. Metoda BORINOX® pozwala na dodatkowe polepszenie korzystnych właściwości charakteryzujących stale duplex, bez utraty zdolności ochrony przed korozją. Potrzebujesz zwiększenia stopnia twardości swoich produktów wykonanych ze stali typu duplex? Prosimy o nawiązanie kontaktu z nami jeszcze dziś.