Zrobić

Spółka BorTec GmbH & Co. KG jest rodzinnym przedsiębiorstwem średniej wielkości z siedzibą w Hürth pod Kolonią. Oprócz powierzchniowego hartowania nierdzewnych stali metodą BORINOX® , oferujemy także usługi ochrony przed mechanicznym zużyciem przez borowanie.Posiadamy certyfikat według ISO 9001:2015 oraz wdrożyliśmy alternatywny system zarządzanie energią.Jakość wszystkich zleceń obróbki sprawdzają i dokumentują nasi kontrolerzy materiałów we własnym laboratorium metalograficznym.Na życzenie wystawimy świadectwo kontroli odbioru według EN 10204:2005-01.

unternehmen bortec

Bortec

Spółka BorTec GmbH & Co. KG to innowacyjne przedsiębiorstwo, którego historia sięga najlepszych tradycji niemieckiego przemysłu chemicznego. Od samego początku kwestia ochrony stali przed zużyciem mechanicznym stała w centrum zainteresowania branży produkującej maszyny i instalacje przemysłowe.Sprawdzone technologie, jak np. powłoki borowane metodą. Borocoat®, które wytwarzamy w technologii Borodur®, stanowią rozwiązanie problemów mechanicznego zużycia dla wielu naszych wymagających klientów z najróżniejszych gałęzi przemysłu.Środki do realizacji tej metody opracowaliśmy we własnym zakresie, zbywamy je na całym świecie pod marką EKABOR®.Jako jedyna w Niemczech certyfikowana hartownia oferujemy rozwiązania do cieplnego ulepszania stali specjalnych z szeregu HTCS130 metodą rapidquench.W ostatnich latach inwestujemy intensywnie w badania i rozwój, czego przejawem są liczne projekty indywidualne i kooperacyjne z BMWi oraz opracowanie nowych metod. Opracowana przez BorTec GmbH & Co. KG metoda BORINOX® do hartowania stali nierdzewnych bez wywierania wpływu na wytrzymałość korozyjną podkreśla siłę innowacji naszego przedsiębiorstwa.

Jakość

Jakość stawiamy w centrum naszego zainteresowania, dzięki czemu od rozpoczęcia produkcji posiadamy certyfikat według ISO 9001:2015 i ciągle prowadzimy działania udoskonalające.Obróbka cieplna przy użyciu prądu lub gazu jest bardzo energochłonna i powoduje poważny udział w kosztach. Aby zapewnić konkurencyjność w przyszłości oraz dla korzyści naszych klientów, wdrożyliśmy od roku 2013 alternatywny system zarządzania energią.Nasi doskonale wykształceni technolodzy badania materiałów pracują w nowoczesnym laboratorium technicznym. Korzystamy tu z maszyn do przygotowywania preparatów i szlifierek, wielu twardościomierzy oraz potencjostatów do wyznaczania krzywych potencjostatycznych dla gęstości prądu.Ciągle monitorujemy jakość wszystkich wykonywanych zleceń i na życzenie dokumentujemy te wyniki w świadectwie badania materiału według normy EN 10204:2005-01.